Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2022 | Rozdzielczość 1024x768 (Twoja: ), FF / IE8+, ISO 8859-2 | Ustaw jako stronę startową Dodaj do ulubionych | logowanie

menu
o „Wiczlinie” słów kilka
struktura organizacyjna
rada nadzorcza
zarząd
  » zakres działania
  » skład
osiedla
sprawy administracyjne
informacje i komunikaty
galeria
kontakt
dokumenty
warto odwiedzić
 e-BOK
zarząd spółdzielni - zakres działania
       Zgodnie ze Statutem Zarząd Spółdzielni składa się z 2 osób, w tym prezesa i jego zastępcy wybranych przez Radę Nadzorczą. Prezes Zarządu jest jednocześnie Kierownikiem Spółdzielni, natomiast jego zastępca kieruje pracami Działu Technicznego.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni w ramach uchwalonych planów gospodarczych i programów działalności na kolejne lata oraz wykonuje związane z tym czynności organizacyjne i finansowe . Ponadto zgodnie z postanowieniami Statutu Zarząd :
- reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz
- podejmuje uchwały w sprawach przyjęcia w poczet członków
- zawiera umowy o budowę lokali
- zawiera umowy dotyczące ustanawiania spółdzielczych praw do lokali oraz praw odrębnej własności
- zawiera umowy o przeniesienie własności lokali
- sporządza sprawozdania finansowe (bilans) i przedkłada je Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Członków
- udziela pełnomocnictw
- zwołuje Walne Zgromadzenie Członków
- uchwala regulaminy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółdzielni
- składa sprawozdania z działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków

Szczegółowy zakres zadań i działania Zarządu Spółdzielni określa :
Rozdział VII § 37 - § 41 Statutu Spółdzielni.
aktualności