Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2022 | Rozdzielczość 1024x768 (Twoja: ), FF / IE8+, ISO 8859-2 | Ustaw jako stronę startową Dodaj do ulubionych | logowanie

menu
o „Wiczlinie” słów kilka
struktura organizacyjna
rada nadzorcza
zarząd
osiedla
sprawy administracyjne
informacje i komunikaty
galeria
kontakt
dokumenty
warto odwiedzić
 e-BOK
walne zgromadzenie członków
      Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie Członków, w którym uczestniczą wszyscy członkowie Spółdzielni. Odbywa się ono raz w roku - w miesiącu maju lub czerwcu, chyba że zaistnieją sytuacje nadzwyczajne wymagające zwołania dodatkowego Walnego Zgromadzenia.
      Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Członków należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej oraz z działalności Zarządu, a w tym także wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu. Ponadto to właśnie Walne Zgromadzenia m.in. uchwala kierunki rozwoju działalności Spółdzielni, zatwierdza statut Spółdzielni, jak też podejmuje decyzję co do sposobu pokrycia ewentualnych strat, czy zbycia nieruchomości.
      Jak więc wyraźnie z powyższego wynika podejmowanie decyzji w tak istotnych dla całej Spółdzielni kwestiach leży w rękach samych członków, gdyż to oni wszyscy stanowią najwyższy organ Spółdzielni.
aktualności