Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2022 | Rozdzielczość 1024x768 (Twoja: ), FF / IE8+, ISO 8859-2 | Ustaw jako stronę startową Dodaj do ulubionych | logowanie

menu
o „Wiczlinie” słów kilka
struktura organizacyjna
rada nadzorcza
  » zakres działania
  » skład
  » komisje
  » uchwały
  » kontakt
zarząd
osiedla
sprawy administracyjne
informacje i komunikaty
galeria
kontakt
dokumenty
warto odwiedzić
 e-BOK
rada nadzorcza - zakres działania
      Organem, który sprawuje kontrolę i nadzór nad całą bieżącą działalnością Spółdzielni jest Rada Nadzorcza. Jej 7-osobowy skład wybierany jest na trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Członków.
      W myśl postanowień statutu Spółdzielni nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż dwie kadencje oraz w skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.
      Do najważniejszych zadań Rady Nadzorczej należy uchwalanie corocznego planu gospodarczego Spółdzielni, w tym wysokości opłat eksploatacyjnych zależnych od Spółdzielni, uchwalanie obowiązujących w Spółdzielni regulaminów, a także podejmowanie tak istotnych dla Spółdzielni decyzji jak nabycie lub obciążenie nieruchomości czy też zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
      W ramach Rady Nadzorczej działają dwie stałe Komisje: Rewizyjna i Techniczna. Komisja Rewizyjna zajmuje się m.in. szczegółową analizą finansowych założeń do corocznego planu gospodarczego Spółdzielni, analizą bilansu Spółdzielni oraz bieżącą analizą zadłużeń członków z tytułu opłat eksploatacyjnych. Natomiast Komisja Techniczna obejmuje swym działaniem przede wszystkim temat bieżących remontów zasobów Spółdzielni - uczestniczy w przygotowaniu corocznego planu remontów oraz później dokonuje oceny jego realizacji. Członkowie tej komisji biorą również udział w ogłaszanych przez Spółdzielnię przetargach na remonty oraz w przetargach na świadczone na rzecz Spółdzielni usługi takie jak: sprzątanie czy konserwacja terenów zielonych.
aktualności